Fotboll TV-guide överenskommelse

  • Vi gör vårt bästa för att det exakta innehållet i vår webbplats. Vissa av de uppgifter som lämnats av tredje part och vi kan inte garantera dess riktighet eller fullständighet. I detta avseende rekommenderar vi starkt att du kontrollera riktigheten av vår Info site innan du använder den. Följaktligen gör vår webbplats inga garantier och tar inget ansvar för eventuella felaktigheter eller brister i informationen.
  • Om vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser, och tar inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skador som kan uppstå vid användningen.
  • Vi kan revidera dessa villkor och avtalet när som helst genom att ändra denna sida. Om du vill veta om eventuella ändringar i villkoren, måste du tid till att besöka den här sidan.